Bạn có ý tưởng và hoài bão về ngành bất động sản? hãy liên hệ một người bạn cùng quan điểm đó:

"Mạng xã hội nhà đất, bất động sản là cộng đồng theo chủ đề bất động sản riêng biệt xoay quanh các mạng xã hội lớn có hàng triệu người dùng"

Lê Tiến - Founder Nhadat.org